Adobe Indesign

Grafik Tasarım
Adobe InDesign Eğitim

Adobe InDesign Eğitim: InDesign, Adobe firmasının ürettiği, çok yönlü bir masaüstü yayıncılık yazılımıdır. Adobe InDesign; baskı, tablet aygıtlar ve diğer ekranlar için sayfa tasarımları yapılmasına olanak sağlar.

Adobe uygulamaları ile uyumlu olarak çalışan InDesign, kompleks grafikler ve tipografik kullanımlar içeren sayfa tasarımları için, daha pratik iş üretim akışı ve daha esnek bir yaratıcı ortam sunmaktadır.

Adobe InDesign Eğitim ile; pratik düzenlemeler, numaralı listeler, tekrarlama kullanımı, akıllı rehber, hanging indents, obje stilleri ve PDF oluşturma tekniklerini öğrenirsiniz.

Adobe InDesign Eğitim sonunda; wrap text düzenleme, cmyk renkleri, iç grafikler, tablo stilleri ve book dosyaları gibi InDesign becerilerini alanında uzman eğitmenlerimizce profesyonel yöntemlerle öğrenirsiniz.

Adobe InDesign Eğitim - Ön Gereklilikler

Adobe InDesign Eğitim öncesi katılım için herhangi bir program veya konuda deneyim sahibi olunması koşulu aranmamaktadır. Adobe InDesign Eğitim katılımı için öğrenme isteğiniz yeterli olacaktır.

Adobe InDesign Eğitim - Süresi

Adobe InDesign Eğitim toplamda 20 saat sürmektedir.

Kurumunuza özel eğitim saatleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Adobe InDesign Eğitim - Ücreti

500 TL Bireysel Katılım

Adobe InDesign Eğitim - Kazanımlar

Adobe InDesign Eğitim sonunda; web sitesi arayüzleri, kurumsal kimlik çalışmaları basılı yayınların (dergi, kitap, gazete, reklam, afiş, poster vs.) içeriği, ilistrasyon çalışmaları gibi konularda içerik hazırlayabilirsiniz.

Adobe Indesign Eğitim ile; gazete, dergi, broşür, baskı işleri yapan yerlerde çalışma imkanlarınızı artırırsınız. InDesign Eğitim ile en sofistike sayfaları tasarlayabilme becerileri kazanırsınız.


Adobe InDesign Eğitim - Eğitim Konuları

1. Adobe InDesign Eğitim - InDesign Arayüzünü Anlamak

 • InDesign CS6 Temelleri
 • Indesign'a Başlamak ve Yeni Bir Doküman Oluşturmak
 • Sayfa Görünümlerini Değiştirmek
 • Gösteri ve Paneller
 • Çoklu Dokümanları Göstermek
 • Çalışma Alanları
 • Özel Çalışma Alanları Oluşturma ve Kullanma
 • Yeni Dokümanlar
 • Yeni Bir Doküman Oluşturmak
 • Metin Çerçeveleri
 • Yeni Bir Metin Çerçevesi Oluşturmak
 • Çerçeve Araçları
 • Çerçeveler Oluşturmak
 • Tercihler

2. Adobe InDesign Eğitim - Metin Temelleri Hakkında Her Şey

 • Metin Çerçeveleri
 • Varsayılan Ekran Modunu Ayarlama
 • Metin Türleri
 • Metin Gövdelerinin İçine Metin Yazmak
 • Overset Metinler
 • Metin Gövdelerini Formatlamak
 • Ekranda Düzenlemek
 • Basit Düzenlemeleri Yapmak
 • Metin Seçmek
 • Metin Taşımak
 • Metin Kopyalama, Kesme ve Yapıştırma
 • Character Özellikleri
 • Character Özelliklerini Değiştirmek

3. Adobe InDesign Eğitim - Metin Ekleme ve Paragraf Biçimlendirme

 • Doküman Presets
 • Doküman Presets Oluşturmak
 • Metin Yerleştirme
 • Metin Konumu
 • Metni Bir Katman İçine Sürükleme ve Bırakma
 • Paragraf Hizalama
 • Paragraf Boşlukları
 • Çoklu Sütunlar Oluşturmak
 • İlk Satır Girintisini Ayarlamak
 • Paragraf Boşluğu Eklemek
 • Maddelendirme ve Numaralandırma
 • Metin İçine Madde İmi Ekleme
 • Madde İmi Pozisyonu Hizalama
 • Listelere Özel Madde İmi Eklemek

4. Adobe InDesign Eğitim - Metin Çerçeveleri ve Gelişmiş Seçenekler

 • Daha Uzun Metin Dosyalarını Konumlandırma
 • Çoklu Sayfaların Üstünde Metin Akışı
 • Çoklu Sayfa Dokümanları Navigate Etmek
 • Sayfa Panel Seçenekleri Ayarlama
 • Sayfa Ekleme ve Silme
 • Master Metin Çerçeveleri
 • Master Metin Çerçeveleri ile Çalışmak
 • Master Metin Çerçevelerini Modifiye Etmek
 • Step ve Repeat Kullanımı
 • Threading Metin Çerçeveleri
 • Çoklu Sayfalar Üzerinde Threading Metin

5. Adobe InDesign Eğitim - Çeşitli Araçlar ile Metin Mükemmelleştirme

 • Sekmeler ve Sekme Durakları
 • Sekme Durağı Taşıma ve Ayarlama
 • Sekme Durak Leader Ekleme
 • Desimal Sekme Durağı Ayarlama
 • ''Diğerlerini Hizala'' Sekmesini Kullanma
 • Çerçeve strokes ve Inset Spacing
 • Çerçevete Stroke Ekleme
  • Inset Spacing Eklemek
  • Dikey Bloklama Ayarlamak

6. Adobe InDesign Eğitim - Grafikler Ekleme ve Clipping Paths

 • Resimleri Yerleştirme ve Değiştirme
 • Bir Resim Konumlandırma
 • Mevcut Bir Çerçeve İçine Bir Resim Yerleştirme
 • Bir Resmi Taşıma ve Boyutlandırma
 • Bir Resmin Ölçeğini Değiştirme
 • Bir Resmi Döndürme ve Eğme
 • Mouse ve Klavye ile Resim ve Çerçeve Boyutlandırma
 • Clipping Paths

7. Adobe InDesign Eğitim - Gradyen ve Nesne Ekleme ve Düzenleme

 • Step ve Repeat
 • Step ve Repeat Kullanımı
 • Nesneleri Hizalama
 • Gruplandırma
 • Akıllı Rehber
 • Nesneleri Birleştirme
 • Bileşim Yolları
 • Form Biçimlendirme
 • Bir Formu Değiştirme ve Düzenleme
 • Bir Satıra Başlık Okları Ekleme
 • İçerik Çerçevesi Değiştirme
 • Nesne Stilleri
 • Bir Gradyen Oluşturmak
 • Bir Nesne Stili Oluşturmak

8. Adobe InDesign Eğitim - Bir Tek Sayfa Flyer Oluşturmak ve Baskıya Hazırlama

 • Çoklu Sütun Metin Çerçeveleri
 • Bir Sayfa Sınırı Oluşturmak
 • Çok Sütunlu Metin Çerçevesi Oluşturmak
 • Komut Bulma Değiştirme
 • Bulma ve Değiştirme Kullanımı
 • Query Kaydetmek
 • Paragraf Stilleri
 • Metin Gövdesi için Paragraf Stilleri Oluşturmak
 • Kural Ekleme Rehberi
 • Sayfa Üstüne Grafik Yerleştirme
 • Metin Akışı
 • Bir Nesne Etrafında Metin Akışı Oluşturmak
 • Otomatik Düzenleme
 • Dokümanı İsimlendirme
 • PDF Oluşturmak

9. Adobe InDesign Eğitim - CMYK Renkleri, Kütüphaneler ve Adobe CS6

 • Picas ile Çalışmak
 • Birimleri ve Çoğaltıcıları Değiştirmek
 • Doküman Presets Yükleme ve Silme
 • CMYK Renkleri
 • Renk Süreci Ekleme ve Kullanma
 • Metin Biçimler ve Türleri
 • Kütüphaneler
 • Kütüphane Oluşturma ve Kullanmak
 • Adobe Bridge
 • Adobe Bridge Kullanımı

10. Adobe InDesign Eğitim - Master Sayfalar, Sayfa Numaralandırma ve Metin Akışı

 • Master Sayfa Oluşturmak
 • Master Sayfaya Nesne Eklemek
 • Otomatik Sayfa Numaraları
 • Master Sayfaları Çoğaltma ve Adlandırma
 • Katman Ayarları
 • Nesneler Etrafında Özel Metin Akışı
 • Resim Etrafında Metin Akışı
 • Metin Akışı Düzenleme

11. Adobe InDesign Eğitim - CS6 Stillerinde Uzmanlaşma

 • Stiller Oluşturma ve Kullanma
 • Bir Gövde Metni Paragraf Stili Oluşturmak
 • Başlık Paragraf Stili Oluşturmak
 • Story Editörü
 • Story Editörü Kullanmak
 • Stilleri Düzenlemek
 • Orphan ve Widow Kontrol
 • Ayarlamayı Sürdürme
 • Direkt Biçimlendirme
 • Sınır Çizgi Gridi
 • Bir Paragraf Gridine Text Ekleme
 • Drop Caps Eklemek
 • Character ve Gömülü Stiller

12. Adobe InDesign Eğitim - İzleme, Karakter Boşluğu ve Nokt. İşareti ile Ayırma

 • İzleme
 • Metin İzleme
 • Kerring
 • Katmanları İzleme
 • Katman Aracı Olarak İzleme Kullanma
 • Noktalama İşareti ile Sözcük ve Ekleri Ayırma
 • Kullanıcı Sözlükleri
 • Kullanıcı Sözlükleri Oluşturmak

13. Adobe InDesign Eğitim - Stiller ile Tablolar

 • Tablolar Oluşturmak
 • Bir Tablo Çizmek
 • Veri, Sütun ve Satır Eklemek
 • Hücreler ve Metin Formatlarını Birleştirmek
 • Tablo Hücreleri içinde Grafik Yerleştirme
 • Metini Tabloya Çevirmek
 • Tabloyu Metine Çevirmek
 • Bir Tablo ve İçeriğini Ölçeklendirme
 • Bir Tablo Stili Oluşturmak
 • Hücre Stili Oluşturmak
 • Mevcut Dokümandan Stiller Eklemek

14. Adobe InDesign Eğitim - Yazı Türleri, Linkler ve Şablonlar

 • Yazı Türleri ve InDesign
 • Font Bulucu Kullanma
 • Grafik Linkleri
 • Grafik Güncellemek için Linkleri Kullanmak
 • Şablonlar
 • Bir Şablon Kullanma ve Oluşturma

15. Adobe InDesign Eğitim - Katmanlar, Inline Grafikler ve Anchored Nesneler

 • Katmanlar ile Çalışmak
 • Katman Oluşturma ve Düzenleme
 • Katmanlara Nesne Taşıma
 • Katmanları Gösterme ve İzleme
 • Katman Düzenleme
 • Inline Grafikler
 • Bir Inline Grafik Yapmak
 • Anchored Nesne Seçenekleri Ayarlama
 • Nesne Thread Gösterme
 • Bir Nesne Stili Oluşturmak

16. Adobe InDesign Eğitim - Kitaplar Oluşturmak

 • Kitap Dosyaları
 • Bir Kitap Dosyası Oluşturmak
 • Kitap Dokümanlarını Düzenleme ve Kaldırma
 • Senkronize Kitap Dosyaları
 • Senkronize Seçili Dokümanlar

Adobe InDesign Eğitim ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi yalnızca nakit olarak ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

İndirimleriniz/Kampanyalarınız Nelerdir?

Daha önce eğitim almış öğrencimiz ikinci başka bir eğitimi yüzde 10 indirimli alır.
Grup eğitimlerinde ise;
- 2 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %10 indirim
- 3 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %15 indirim
- 4 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %20 indirim
- 5 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %25 indirim
uygulanmaktadır.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; 12 kişi kapasiteli sınıflarda yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde yüzde 90 oranında devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Tez-Ödev destek formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Ders esnasında dersin anlatımına uygun alakalı sorular sorulabilmektedir. Ders dışında ise bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici özel projeleriniz için proje formumuzu doldurunuz.

Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; yeterli kişi sağlanması amacıyla Veri Akademi eğitimleri erteleme hakkına sahiptir. Grup eğitimleri tatil veya istisnai sebeplerden 1-2 hafta ertelenerek bitirilebilir. Veri Akademi, ilan edilmiş eğitim programların tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Eğitime kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 4 en fazla 12 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim, ortalama 5-8 kişi ile gerçekleşmektedir.

Dersi kaçırmam durumunda ne yapmam gerekir?

Mümkün olduğunca derse katılmanız faydalıdır. Eğitmenlerimiz performansı en iyi seviyede tutmak için sürekli dersi toparlayarak, tekrarlar yaparak ilerlemektedir. Kaçırdığınız derslerde ufak tekrarlardan yararlanabilirsiniz.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Özel ders olarak eğitim almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Özel ders olarak eğitim sağlamaktayız. Özel ders eğitim talebiniz için özel ders eğitim talep formunu doldurup göndermeniz yeterlidir. Eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle temasa geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

Ben konuların çoğunu biliyorum, sadece bazı konular için derse girebilir miyim?

Grup eğitimlerimizde katılımcılarımızın yaklaşık aynı düzeyde olmasına dikkat ediyoruz. Gruplarımıza yeni başlayan veya biraz bilen kişileri dahil ediyoruz. Eğer konuların çoğunu biliyorsanız, grup eğitimi yerine size özel ders sağlayabiliriz. Sadece istediğiniz konu başlıkları ile daha kısa sürede ihtiyacınız olan konuları öğrenmiş olursunuz. Özel ders talep formunu aşağıdan doldurabilirsiniz.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Adobe InDesign Eğitim Bilgi İstek Formu


Adobe InDesign Eğitim Özel Ders Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Adobe InDesign Eğitim Kurumsal Teklif Formu


Sorular ve Cevaplar bölümünü okudum.

Adobe InDesign Eğitim Proje Teklif Formu


PAYLAŞ

 VİMAJ